Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa 73

im. Laureatów Nagrody Nobla


E-dziennik

---------------------

Projekty edukacyjne

*G*A*L*E*R*I*A*

NASZE FILMY Z YOUTUBE

FILM PROMOCYJNY

 

  

Samuel Nascimento w Gimnazjum 63


 

 

Współpraca z Uczelniami i aktywizacja zawodowa

 

 

 

Logowanie

 

Język polski

   Hanna Rozenbajgier

 

 

mgr filologii polskiej

znajomość języka włoskiego na poziomie advanced

egzaminator gimnazjalny OKE

studia podyplomowe: menedżer oświaty

 

 

 

Matematyka

 mgr Wanda Nowak 

   

 

 

 

 

Geografia

 

mgr Karol Wojciechowski

       

 

 

 

Fizyka

   Aneta Paczyńska

 

mgr fizyki doświadczalnej UAM

studia podyplomowe: Kompetencje wychowawcze (Akademia Ekonomiczna)

studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

egzaminator gimnazjalny i maturalny OKE

kurs kwalifikacyjny: Przyroda

 

Biologia

 

 Marta Ida Pohl

 mgr biologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

specjalność 1 : Biologia człowieka

specjalność 2: Nauczanie biologii i przyrody

mgr kognitywistyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

sędzia piłki siatkowej oraz instruktor Nordic Walking

 

Chemia 

mgr Sylwia Ratyńska

 

Chemia, informatyk

 

                  Lidia Radna

 

mgr inż. Technologii Chemicznej, Politechniki Poznańskiej             specjalność: Chemia organiczna

studia podyplomowe: Studium Pedagogiczne, Politechnika Poznańska

studia podyplomowe: Matematyka UAM w Poznaniu

studia podyplomowe: Przysposobienie obronne, edukacja dla     bezpieczeństwa i koordynator  bezpieczeństwa placówek edukacji                    i kultury, Uniwersytet Szczeciński

studia podyplomowe: Informatyka i technologia informacyjna, Wyższa Szkoła Techniczno - Humanistyczna  Kadry dla Europy                                    

Kursy kwalifikacyjne: Instruktor pierwszej pomocy (BLS zgodnego z wymaganiami ERR)

Kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Kurs wczesnej  interwencji i skutecznych sposobów rozwiązywania problemów  wychowawczych ucznia

Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego, doradztwa rynku pracy, psychologii pracy oraz podstaw przedsiębiorczości

Szkolenie  nt. sposobów i form działania wolontariatu w instytucjach, placówkach oświatowych i organizacjach pozarządowych

Edukcja dla bezpieczeństwa

 

 

 

  Język angielski

 

    Małgorzata Jędruś

 

 

mgr filologii angielskiej

studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

egzaminator gimnazjalny i maturalny OKE z zakresu języka angielskiego

 

 

 

 

 

 

 

mgr filologii angielskiej Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

absolwentka Akademii Ekonomicznej ,kierunek :zarządzanie i marketing

Natalia Drzazga-Karlewicz   

 
 

 

Język niemiecki 

Paweł Ruthendorf-Michalski  

 

Język hiszpański

Adrianna Woźniak

 

 

Historia / WOS

 

  Sylwia Płatkiewicz

 

 

mgr.  Eleonora Radzimska

 

 

mgr historii (specjalność nauczycielska)

studia podyplomowe: Historia najnowsza i wiedza o społeczeństwie

kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie oświatą

 

Wychowanie fizyczne

    Marek Szczeszak

 

 

mgr wychowania fizycznego (kierunek nauczycielski)

trener II klasy piłki ręcznej

instruktor unihokeja

kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie oświatą

     Remigiusz Gałązkiewicz

     

 

     mgr wychowania fizycznego

     trener II klasy piłki nożnej

 

    Agnieszka Kubaczyk

 

Akademia Wychowania Fizycznego- Poznań

Ronshoved Hojskole – Dania
Promocja i Reklama – studia podyplomowe UAM Poznań
instruktor sportu :

  • piłka ręczna
  • pływanie
  • tenis ziemny

 kurs kierownika wycieczek

kurs wychowawcy kolonijnego

Muzyka, plastyka, technika

    Izabela Frąckowiak

 

mgr wychowania muzycznego

studia podyplomowe: Sztuka – muzyka – plastyka

studia podyplomowe: Technika

kurs kwalifikacyjny: Wychowanie do życia w rodzinie.

 Religia,informatyka

  Mateusz Rebelka

 

mgr teologii z przygotowaniem pedagogicznym na UAM w Poznaniu 

studia podyplomowe na AE w Poznaniu: Informatyka dla nauczycieli 

Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu

 

 

Pedagog

 Marzena Jania-Kowalska

 

 

pedagog: specjalność opiekuńczo - wychowawcza

studia podyplomowe: doradztwo, orientacja i poradnictwo zawodowe

wychowanie do życia w rodzinie

terapeuta pedagogiczny

 

 


  

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 73 Rights Reserved.